מספר טלפון


8823590 - 09 אברהמי יעקב
8823591 - 09 גני הברמן
8823592 - 09 גרינברג דר ישראל
8823594 - 09 קוזלובסקי לאה וחנוך
8823595 - 09 זרוג רונית
8823596 - 09 איצקוביץ צבי
8823597 - 09 וילנץ חוה
8823598 - 09 פרקל אלכסנדר