מספר טלפון


8823601 - 09 ארונשטיין יעל גרטל בית יצחק שער חפ
8823602 - 09 קלעי אלישע
8823603 - 09 שלפר אלכסנדר
8823604 - 09 שועלי רעיה
8823605 - 09 פירסט יוסף
8823606 - 09 קונדיטוריה טוב טעם" מילר א"
8823607 - 09 מהריק רחל