מספר טלפון


8823610 - 09 ברוך מלי
8823611 - 09 כחלון כלפו ומזל נהג מונית
8823612 - 09 פריש פישל
8823613 - 09 ברנובסקי אולג
8823614 - 09 חרמוני צבי ובלה
8823615 - 09 בן טוב רמי
8823616 - 09 קוגוס רחל
8823617 - 09 אוסקר ורוז סלומון
8823618 - 09 ליברנט חיים