מספר טלפון


8823620 - 09 פרידמן חיים מכולת ומשקאות בסיטונות
8823621 - 09 חיון עדנה
8823622 - 09 ברק מקס
8823623 - 09 שור ד"ר שלמה רופא
8823624 - 09 גולדברג שיינה סלון לקוסמטיקה
8823626 - 09 לוי חיה
8823627 - 09 בן דוד שמואל
8823628 - 09 חיימוביץ יעקב ונמן פנינה
8823629 - 09 וקס שמחה