מספר טלפון


8823640 - 09 איל דוד תווך
8823641 - 09 רוט "משה קפה "פיקניק
8823642 - 09 בטיטו יצחק ורחל
8823643 - 09 בוגייסקי דרורה ומשה
8823645 - 09 לנציצקי יהושע מכולת
8823646 - 09 פלנינג ריסורסס אינק בע"מ פ ר י
8823647 - 09 ינאי חנה
8823648 - 09 מגל אבנר ודורית חממות