מספר טלפון


8823650 - 09 ביטון אברהם
8823651 - 09 פולק "משה מכולת "מקור המעדנים
8823652 - 09 בן עטר יוסף ושבה
8823653 - 09 פיינסקי ד"ר אליסיה
8823654 - 09 ויזל אריה
8823655 - 09 משכנות הורים בית אבות
8823655 - 09 הורים משכנות
8823656 - 09 ברון גרטה בית יצחק שער חפ
8823657 - 09 גרשונוביץ נחמה
8823658 - 09 בן אריה אורה