מספר טלפון


8823660 - 09 מסגרית "גדנסקי
8823661 - 09 שביט בנימין וחנה
8823662 - 09 נוימן אלימלך מהנדס
8823664 - 09 בלולו אפרים
8823665 - 09 עמיחי קימל
8823666 - 09 חיסין יהושע שרות חבילות אקספרס
8823667 - 09 אליעזר שטאובר