מספר טלפון


8823670 - 09 זבצקי אילנה
8823670 - 09 שלוס רולף רפאל כתב חוץ בית יצחק שער חפ
8823671 - 09 אדלר אליעזר חשבונאי מוסמך ויועץ מסים
8823672 - 09 פבלוביץ אברהם ושרה
8823673 - 09 נויגרשל מרים
8823674 - 09 משה לולו
8823676 - 09 לבנטר ארתור ועליזה
8823677 - 09 גרומברג נלו ואוה
8823678 - 09 שמילוביץ נתן מתנות לי לה לו