מספר טלפון


8823680 - 09 מנצור אדלה
8823681 - 09 אברהם רוזנפלד
8823682 - 09 גליק יוסף ובטי
8823683 - 09 אלויה נאגי
8823684 - 09 נחמיה רבקה ויוסף
8823685 - 09 רוט יוסף
8823686 - 09 רוזנר יוסף ומרים
8823687 - 09 וויץ אדוארד
8823688 - 09 אחים משקאות חריפים וקלים פירסט
8823689 - 09 לינדנבוים שרה