מספר טלפון


8823710 - 09 וכטל פרץ חשמלאי
8823711 - 09 דורית גוריאלי
8823713 - 09 פיטרו יונה ומשה
8823714 - 09 צפורה רון
8823715 - 09 סלינה בוקי נחמן
8823715 - 09 "סלינה מספרה בוקי נחמן
8823716 - 09 גרשקוביץ יצחק