מספר טלפון


8823741 - 09 אידלשטיין משה ורות
8823742 - 09 כץ אריה
8823743 - 09 גינזבורג דוד מעבדת שיניים
8823744 - 09 פקס) מנהל) אורט עש לייבוביץ תיכון מקצועי
8823744 - 09 פקס) אורט) יד ליבוביץ מנהל
8823745 - 09 יוסף ונחמה גוטסגנדה
8823746 - 09 משה מכון לפיזיותרפיה נחתומי
8823748 - 09 שמואל צתלר