מספר טלפון


8823750 - 09 בר משה
8823750 - 09 הסוכן בר משה מעונו
8823752 - 09 אלעזר דרורה
8823753 - 09 ליברמן מרינה
8823754 - 09 פרלשטין לאוניד
8823755 - 09 נח ויקטוריה
8823756 - 09 בן עזרא ויקטור
8823757 - 09 אביבה ודורון מעין
8823758 - 09 גרמיזו אברהם סגריות ומשקאות
8823759 - 09 קרנץ אלישע