מספר טלפון


8823760 - 09 בר הוד מיכאל
8823761 - 09 קרטר זאב טכנאי גנים ולאה
8823762 - 09 בן דרור נורית ויונתן מהנדס כימאי
8823765 - 09 גרושקה חיים קבלן בנין
8823766 - 09 ז'ק אברהם נשק וספורט
8823767 - 09 רבקה בן עטיה
8823768 - 09 מרינה בליקוב
8823769 - 09 שגב יורם ומירי חממה