מספר טלפון


8823770 - 09 יעקבזר עדנה
8823771 - 09 לוי ד"ר שרלוטה רופאת שיניים
8823772 - 09 אדאד ג"נין
8823774 - 09 שימנוביץ יעקב ומרים
8823775 - 09 זלינסקי מיכאל
8823776 - 09 ישראל בירון
8823777 - 09 פלז משה
8823778 - 09 כהן חמדה ואברהם
8823779 - 09 דוד הגמוני