מספר טלפון


8823780 - 09 בן יעקב גדעון ושולמית
8823782 - 09 בלוך ורנר ורות
8823783 - 09 ריגר יהודית אדריכלית
8823784 - 09 מודזגברישלוי משה
8823785 - 09 ישראלי חנה
8823786 - 09 פרוידמן רדו רות
8823787 - 09 סמיון יעקובושוילי
8823788 - 09 אליהו כראדי