מספר טלפון


8823801 - 09 פיס אברהם
8823802 - 09 חשל בית מלאכה מכני אבן טוב שלמה
8823804 - 09 פלדמן אהרון
8823805 - 09 בר ניב יעקב
8823806 - 09 מכלוף גדי
8823807 - 09 למופת שוימר י
8823807 - 09 "למופת בי"ס לנהיגה שוימר י
8823808 - 09 פרוינדליך אפרים