מספר טלפון


8823810 - 09 קובלנץ נחום ואלה
8823811 - 09 יעקובי שושנה
8823812 - 09 חגג יוסף
8823813 - 09 פרידמן שרה
8823814 - 09 כץ צבי
8823815 - 09 בן יוסף נתן
8823816 - 09 גורדון גנט
8823817 - 09 פוגל רפאל ותמר
8823819 - 09 בירגר פלואה