מספר טלפון


8823880 - 09 אסל אליעזר קבלן בנין וזינה
8823881 - 09 וולפס וולף ושושנה
8823882 - 09 גליק מזל
8823883 - 09 בן אהרון יהודית
8823884 - 09 ירושלים אזורים אזורים זיל וזול
8823885 - 09 סרוק יעקב נהג להובלות
8823886 - 09 קוגלר אליעזר
8823887 - 09 ועד שיכון רסקו
8823888 - 09 בנין יוסף
8823889 - 09 מלכה מנשה