מספר טלפון


8823901 - 09 מורגנשטערין ליבש
8823902 - 09 מילמן חוה וברוך
8823904 - 09 לביא עליזה
8823906 - 09 אלראי אליהו
8823907 - 09 סטופ צבי מרדכי
8823908 - 09 יהודה הנשיא ממלכתי
8823908 - 09 יהודה הנשיא" בית ספר ממלכתי