מספר טלפון


8823910 - 09 הכפריה של שוויק בע"מ
8823911 - 09 דון תמר ודוד מוסד ילדים
8823912 - 09 שחטמן משה מהנדס אזרחי
8823913 - 09 סעדיה יעקב ואלוירה
8823914 - 09 מרטן יעקב ואנט
8823915 - 09 עמרני יעקב
8823916 - 09 ברזילי ציון ואיבון
8823917 - 09 חכימי עופר
8823918 - 09 שחם חנה וחרדון רויטל
8823919 - 09 פיוטרובסקי ד"ר ז'ן רופא שיניים