מספר טלפון


8823920 - 09 שריד יצחק ושרה
8823922 - 09 טננהויז רחל ודב
8823923 - 09 משה אלטוס
8823925 - 09 בלנקיטני נתן וחיה
8823926 - 09 גרידי בע"מ יהלומי
8823927 - 09 גולן תמר
8823929 - 09 ויינשטיין עדה