מספר טלפון


8823950 - 09 נחום שושנה ופליקס
8823951 - 09 שמעון רוזנוסר
8823952 - 09 רוזנפלד צרנה ואורל
8823954 - 09 ברזל קריגר בלהה
8823955 - 09 ברכה הדר
8823956 - 09 גוטפילן מנדל
8823958 - 09 נחום מרי
8823959 - 09 מימון משה