מספר טלפון


8823960 - 09 רזניק פנינה
8823961 - 09 קורנילו "אלכסנדר "אסטרה
8823962 - 09 רזמוביץ יעקב יהלומן
8823963 - 09 גולדשטיין שמואל ונחמה
8823964 - 09 אלפרוביץ זליג
8823966 - 09 שוחט משה
8823967 - 09 אליעזר 'לודויק' חמרי בנין שטקל
8823968 - 09 הלפרין ישראל
8823969 - 09 סולומינסקי אסתר וצבי