מספר טלפון


8823980 - 09 קויתי מירה ובלפור
8823984 - 09 בורגנסקי ד"ר ישראל וד"ר ומיכל
8823986 - 09 הר זהב יששכר
8823987 - 09 אליהו סיד כבוי וחמרי בנין בן צבי
8823989 - 09 יונתי יהודה