מספר טלפון


8823990 - 09 עוזרי דניאל
8823992 - 09 ניסנבאום אריה ושרה
8823993 - 09 גילדה חברה למסחר בע"מ
8823995 - 09 בק עליזה
8823996 - 09 גדישה דוד
8823997 - 09 ברמן אליעזר
8823998 - 09 אשכנזי עליזה