מספר טלפון


8826001 - 09 גיל ערן ונגה
8826002 - 09 טובה עוזר
8826003 - 09 משה ועמליה מיודובניק
8826004 - 09 קסלר שמואל
8826005 - 09 גניש קורין ושמעון
8826006 - 09 סיטון רפאל ושושנה
8826007 - 09 לוי מרים דיזי
8826008 - 09 בן ציון משה