מספר טלפון


8826110 - 09 גרינבלט חריטון
8826111 - 09 ישראל בע"מ שיש
8826112 - 09 רזניק עמנואל
8826114 - 09 'ניניץ איוון ואנה
8826115 - 09 שמלה סיגלית ואליהו
8826116 - 09 ש ח אלרז בע"מ
8826117 - 09 פולק לוי ואנה
8826119 - 09 זבלונוב זלמן