מספר טלפון


8826140 - 09 בן חמו לוסיאן
8826141 - 09 שפרלינג דבורה
8826142 - 09 ברדה יעקב וסיגל
8826144 - 09 דמיטשטיין משה
8826145 - 09 פוריאז יורי
8826146 - 09 איטח דוד וניצה
8826147 - 09 אלעד חנה ושמואל
8826148 - 09 ישי יצחק