מספר טלפון


8826160 - 09 לידור דוד ושרי
8826161 - 09 וינברג אהרון
8826163 - 09 גליק שמעון וחנה
8826164 - 09 שישפורטיש גוסטו
8826165 - 09 גרנסואה ג'יימס
8826166 - 09 אילן ושושנה לרנר
8826168 - 09 חבושה ציון