מספר טלפון


8826180 - 09 שסטק מיכאל
8826181 - 09 פרל אריה
8826183 - 09 משה ושרית זינגר
8826185 - 09 ישעיהו חי מהנדס בנין
8826186 - 09 חנן אפרת וזאב
8826187 - 09 זילכה יורם
8826188 - 09 גלפרין פיוטר