מספר טלפון


8826231 - 09 שושנה וציון כהן
8826233 - 09 (פקס) מכון האחים
8826234 - 09 יעקובי בנימין
8826235 - 09 גולדינשטיין ד"ר אברהם וורה
8826237 - 09 דובר אלדד
8826238 - 09 בויוקנסקי ולדיסלב
8826239 - 09 מינץ זיוה