מספר טלפון


8826270 - 09 פדר אופיר עוד
8826272 - 09 פרץ אלומיניום פרץ סימון
8826273 - 09 מושנסקי בטיה
8826275 - 09 הלג אילנית
8826276 - 09 דורפמן מרקס וסבטלנה
8826277 - 09 עמר סילביה
8826278 - 09 חיים יוסף וחנה
8826279 - 09 כהן בריגיט