מספר טלפון


8826302 - 09 ממו יצחק
8826307 - 09 בית עמי תפארת חיים