מספר טלפון


8826322 - 09 גדישה דוד
8826326 - 09 דהרי שמואל עוד
8826326 - 09 שפירא רחל עוד