מספר טלפון


8826332 - 09 מרכז לתרבות תורנית ושחמט
8826332 - 09 המחלקה לתרבות תורנית
8826332 - 09 מינהלה ומרכז לשחמט