מספר טלפון


8826360 - 09 יעקב גרינגלז
8826361 - 09 בית גיל הזהב בית יפה לגיל הזהב ניהול ושירותים
8826361 - 09 בית יפה לגיל הזהב ניהול ושירותים
8826363 - 09 ונגר ריצרד
8826364 - 09 ונגר ריצרד
8826366 - 09 מתן חן שירותי סיעוד בע"מ
8826367 - 09 סגל שלמה בית ישראל פריש בע"מ
8826369 - 09 אלקובי שאול