מספר טלפון


8826383 - 09 אלברט טרנטו
8826384 - 09 ליבוביץ תמימה ומשה
8826385 - 09 רייזמן חנה
8826387 - 09 היבשר ינה שניאור
8826388 - 09 קנון חיים ומרים
8826389 - 09 בן זאב יעל ואמיר