מספר טלפון


8826470 - 09 שליט ציפי ומשה
8826472 - 09 שטינמץ אורלי ויצחק
8826473 - 09 ליזר יעקב ורחל
8826474 - 09 יצחקי יהונתן
8826476 - 09 היימן איבן
8826477 - 09 מילי גולדמן
8826478 - 09 זילכה אסתר ויורם