מספר טלפון


8826540 - 09 קדושים דינה
8826541 - 09 ברונפמן גבי
8826542 - 09 דגני אסתר וחיים
8826543 - 09 קוסובר מרדכי
8826544 - 09 רוזנפלד משה וחנה
8826545 - 09 הוד לאה ומשה
8826546 - 09 ברונשטין יוסיפינה
8826547 - 09 שמחי אשר
8826549 - 09 בן סימון גיזל