מספר טלפון


8826560 - 09 מעון אילנה רימון ניצנים ניצנים חצר בארותיים
8826561 - 09 פלח ראובן
8826562 - 09 אילנה גרוס
8826564 - 09 בן יעקב ארנון
8826565 - 09 זולדן אסתר ושמשון
8826566 - 09 פולק משה
8826567 - 09 אור איה גדעון
8826568 - 09 מרק בארט
8826569 - 09 קשת משה