מספר טלפון


8826572 - 09 קרקוקלי אורית ובני
8826573 - 09 פרדז'ב אירינה ויעקב
8826575 - 09 סמקו אביזרי קירור בע"מ
8826576 - 09 אשכנזי ויקטוריה ושלמה
8826577 - 09 נעים מזל
8826578 - 09 ביטון דוד