מספר טלפון


8826641 - 09 אברהם גרוס
8826642 - 09 ג"ט אלקטרוניקה חברה בע"מ
8826643 - 09 גייט אלקטרוניקה בע"מ
8826644 - 09 שולומון שריתה ורפאל
8826646 - 09 לוי שלמה ויונה
8826647 - 09 חיים כהן
8826648 - 09 לונבראון איילת
8826649 - 09 קלוש אהרון