מספר טלפון


8826651 - 09 אר אל חברת מלונות פארק
8826652 - 09 ברדה אורי ואליס
8826653 - 09 נאור מיכל ואיתן
8826654 - 09 מרגוליס אדל ודוד
8826656 - 09 (פקס) בנק יהב לעובדי מדינה בע"מ
8826658 - 09 כמיסה רפאל
8826659 - 09 דבוש אריה יהודה