מספר טלפון


8826750 - 09 יהודה מסעדה וייס
8826751 - 09 לוסקי סול
8826752 - 09 דבוש ויטו
8826753 - 09 ויטמן גבריאל
8826755 - 09 אלקבס סימו ופני
8826756 - 09 דוד יהודה
8826757 - 09 בלה אורי