מספר טלפון


8826862 - 09 לוי עמי
8826863 - 09 טבקה רחל
8826864 - 09 דגני חיים מסגרית כל בו
8826865 - 09 יורי ומינה גולובש
8826866 - 09 מנשה פנחס
8826867 - 09 פיירסטון (רותי ונחמיה (חגית
8826868 - 09 בדש צפורה ויצחק
8826869 - 09 ששון הייטי