מספר טלפון


8826890 - 09 שרון כרמלה וישראל
8826891 - 09 בינימין שרה
8826892 - 09 מרגוליס אנטולי
8826894 - 09 מעבדה
8826895 - 09 רוזנר נפתלי
8826896 - 09 דהן יוסף
8826897 - 09 חלימי רודז'יר
8826899 - 09 וילמוש עמירם