מספר טלפון


8826910 - 09 אמור עמוס ואילנה
8826912 - 09 חיון דני
8826913 - 09 חדד אהרון
8826915 - 09 דבוש שלומי ורלי
8826917 - 09 מרפאת שיניים
8826919 - 09 זאב דלמן