מספר טלפון


8826960 - 09 מרקס גיודי ולאון
8826961 - 09 פרץ יורם
8826962 - 09 ליברמן יפה וצבי
8826963 - 09 גבאי רחל ויעקב
8826964 - 09 קרון טלי ודוד
8826965 - 09 גורדון וינברג
8826966 - 09 אורלי אורן ואיילת
8826967 - 09 נביפור נזלי
8826968 - 09 ליבוביץ בלה
8826969 - 09 בעדאש ז'קלין