מספר טלפון


8826980 - 09 מצרפי נעמי ויוחאי
8826986 - 09 ואקסמן אינה
8826987 - 09 חסן עמוס ואבלין
8826989 - 09 יחזקאל דליה