מספר טלפון


8848210 - 09 אלוש פרנק
8848211 - 09 גן מזל גן ילדים מזרחי מזל
8848212 - 09 סיבשוב ילנה
8848213 - 09 קוקי טורס בע"מ סוכנות נסיעות ותיירות
8848216 - 09 בוכהיים יצחק
8848217 - 09 מגל אבנר חממות
8848218 - 09 רלף 'רפאל' תמם